RHD-2 VIRUS

Het nieuws de afgelopen tijd over de acute sterfte onder konijnen is u vast niet ontgaan. Verschillende konijnen zijn onderzocht door de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en uit deze onderzoeken is gebleken dat deze konijnen zijn gestorven als gevolg van de konijnenziekte VHD type 2 (Viral Hemorrhagic Disease) of ook wel RHD type 2 (Rabbit Hemorrhagic Disease) genoemd. Deze ziekte komt sinds 2015 nu in heel Nederland voor.

Symptomen zijn soms (acute) benauwdheid, koorts, bloedingen, zenuwverschijnselen vlak voor dat het konijn overlijdt. Meestal zien we geen verschijnselen. Na infectie duurt het meestal 3-5 dagen dat sterfte optreedt.

Er is geen behandeling mogelijk.

Vaccinatie met Cunipravac Variant® uit Spanje of Novarvilap. Na deze enting is het konijn na een week beschermt tegen het virus RHD-2. Met een booster (na 6 weken) zal het vaccin langer werken om uw konijn te beschermen tegen het RHD-2 virus.  Deze inenting kost €15,50.

Voor meer informatie over VHD/RHD http://www.diergeneeskunde.nl/nieuws/2015/12/08/sterfte-onder-konijnen-door-vhd/

Wilt u uw konijn laten enten maak dan een afspraak. Uw konijn wordt dan ook nagekeken.

MYXOMATOSE

Myxomatose is een ernstige, vaak dodelijke ziekte bij konijnen. Het wordt veroorzaakt door een virus dat verwant is aan de pokkenvirussen. Het myxomatose virus wordt overgebracht door stekende insecten, vooral muggen en steekvliegen maar ook vlooien. Er bestaat ook een vorm die door direct contact wordt overgebracht.

Een konijn dat getroffen is door myxomatose krijgt zwellingen bij de ogen, mond en anus. Daarna ontstaan bulten op de oren, bij de mond en op de rug: de myxomen. Vervolgens krijgt het konijn longontsteking en zal het uiteindelijk bijna altijd sterven. Bij de vorm die door direct contact wordt overgedragen zijn nauwelijks huidzwellingen te zien; wel ontstaan er rode, gezwollen ogen en vooral problemen met de ademhaling.

Er is geen behandeling tegen de ziekte. Slechts in een klein percentage van de gevallen overleeft een konijn een infectie.
In Nederland komen regelmatig uitbraken van myxomatose voor onder wilde konijnen, maar ook huiskonijnen kunnen besmet worden. Het is dan ook belangrijk om uw konijn goed tegen deze ziekte te beschermen. Dat kan door middel van preventie en vaccinatie.

VHD1/RHD1

VHD is een dodelijke virusziekte die voorkomt bij konijnen. VHD staat voor Viral Haemorrhagic Disease.
VHD is erg besmettelijk en wordt overgebracht door direct contact, door besmet materiaal zoals bodembedekking, hokken, geplukt gras, via vogels of zelfs via schoenzolen, en door stekende insecten zoals vlooien en muggen. Het wordt uitgescheiden in de urine en ontlasting. Het virus kan lang overleven op schoenen of kleding bij kamertemperatuur en is bestand tegen vorst.

VHD is een snel verlopende ziekte die vrijwel altijd dodelijk is. Konijnen jonger dan zes tot acht weken zijn doorgaans niet vatbaar voor deze ziekte.

VHD komt in Nederland ook bij wilde konijnen voor en kan worden overgebracht op huiskonijnen. Het is daarom erg belangrijk om uw konijn hiertegen te beschermen, zowel door besmetting zoveel mogelijk te voorkomen als door uw dieren te laten inenten.

Om besmetting te voorkomen is goede hygiëne belangrijk. Zorg ervoor dat wilde konijnen geen contact kunnen maken met uw konijnen. Probeer insecten en vlooien te weren: gebruik horren in huis, gebruik eventueel horrengaas voor het hok en zorg ervoor dat het hok goed schoongemaakt wordt. Gebruik geen giftige chemische stoffen om muggen en vliegen te doden, deze kunnen schadelijk zijn voor het konijn. Pluk geen gras en andere planten in gebieden waar ook wilde konijnen voorkomen als uw konijnen niet gevaccineerd zijn tegen VHD, en spoel alles goed af.

Vaccinatie voor Myxomatose en RHD1 hebben wij een entstof die maar 1x per jaar gegeven moet worden. U kunt hiervoor een afspraak maken.