Leptospirose, waaronder de ziekte van Weil, wordt veroorzaakt door bacteriesoorten die over de hele wereld voorkomen, de zogenaamde leptospiren. Van deze leptospiren bestaan verschillende varianten die verschillende ziektebeelden bij de hond kunnen veroorzaken. De ziekte van Weil is daarvan de beruchtste, maar ook andere verschijningsvormen van
leptospirose zijn beschreven. Omdat besmette dieren ook mensen kunnen infecteren (dit heet zoönose) is een goede bescherming tegen leptospirose gewenst.

Wat zijn de symptomen van deze ziekte?

Een hond raakt besmet doordat leptospiren vanuit de leefomgeving via de slijmvliezen of via wondjes het lichaam van de hond binnendringen. In sommige gevallen blijven de symptomen beperkt tot algemene ziektesymptomen zoals verminderde eetlust, braken en koorts. Maar het ziektebeeld kan ook verergeren waarbij de hond uitgeput raakt, spiertrillingen en gele slijmvliezen krijgt, hoest, diarreeklachten en ernstige nierproblemen ontwikkelt. Een hond met leptospirose heeft intensieve medische zorg nodig. Bij niet gevaccineerde dieren heeft een ernstige leptospirose-infectie meestal een dodelijke afloop.

Hoe raakt mijn hond besmet?

Via urine scheiden geïnfecteerde honden leptospiren uit en besmetten daarmee de leefomgeving. Met name uitlaatplaatsen, grasvelden en stilstaand (zwem)water zijn beruchte besmettingshaarden. Kleine knaagdieren, zoals muizen en ratten, spelen een rol bij de verdere verspreiding en instandhouding van leptospiren in het milieu. Een hond raakt besmet doordat leptospiren vanuit de leefomgeving via de slijmvliezen of wondjes het lichaam van de hond binnendringen.

Welke honden kunnen ziek worden?

Elke hond kan besmet raken met leptospiren, zowel in de stad als op het platteland. Bijna elke hond eet wel eens gras of zwemt graag. Op zulke momenten komt uw hond in contact met leptospiren. Door jaarlijks te vaccineren bouwt uw hond de noodzakelijke weerstand op en voorkomt u dat uw hond ziek wordt.

Wanneer doen zich de eerste tekenen van de ziekte voor?

Ongeveer een week na besmetting treden de eerste symptomen op. Omdat deze symptomen in het begin vrij algemeen zijn (verminderde eetlust, braken, koorts) en ook bij veel andere ziekten voorkomen, wordt de diagnose leptospirose meestal pas gesteld als orgaanbeschadiging en daarmee gepaard gaande ernstige symptomen al zijn opgetreden.

Kan ik mijn hond tegen deze ziekte beschermen?

Ja. Regelmatige vaccinatie is de belangrijkste voorzorgsmaatregel tegen leptospirose. Tot voor kort veroorzaakten vooral twee leptospirosesoorten (Canicola en Icterohaemorrhagiae) ziektegevallen in West-Europa. De huidige vaccins beschermen uitstekend tegen deze twee varianten. Echter, steeds vaker worden ook andere varianten in West-Europa aangetroffen
(Australis en Grippotyphosa). De huidige vaccins beschermen hier niet tegen. Om bescherming te bieden tegen de opkomst van deze nieuwe varianten van leptospirose is er nu een nieuw vaccin beschikbaar.

Onze praktijk kan u meer informatie geven over leptospirose en bescherming tegen deze complexe ziekte.

Voor nog meer informatie: www.leptospirose.nl